V/v tổ chức các hoạt động nhân “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2023
  V/v Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5/2023, Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá 25 -31/5/2023; Tháng hành động phòng, chống ma túy
  Khảo sát đề xuất chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao cơ sở năm 2023
  V/v định hướng việc tổ chức lễ công bố, trao, đón nhận quyết định và bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa ( Nhờ nhận lại Vb này)
  Tổ chức Talkshow “Du lịch nông nghiệp – sức bật mới cho ngành du lịch tỉnh Hà Tĩnh”
  V/v đề nghị thông báo các cuộc thi sáng tác logo, điêu khắc, triển lãm ảnh
  Hỗ trợ biểu diễn vở ca kịch Dân ca Nghệ Tĩnh “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”
  V/v tiếp tục tổ chức thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
  V/v treo khẩu hiệu đón nhận và an táng hài cốt Liệt sĩ quy tập tại Lào mùa khô 2022 - 2023
  Phổ biến và tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố Hải Phòng